TU Walk and Run: 30th Anniversary TU Hospital

TU Walk and Run: 30th Anniversary TU Hospital

** ปิดรับสมัครแล้ว **

นับตั้งแต่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
พระราชทานนามโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2530

จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 30 ปี
ที่โรงพยาบาลได้พัฒนาก้าวหน้าเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยระดับตติยภูมิ
เป็นที่พึ่งของประชาชนผู้มารับบริการสนองพระราชวินิจฉัยที่พระราชทานไว้ว่า

“โรงพยาบาลนี้จะต้องเป็นที่พึ่งพิงแก่ผู้ป่วยไข้ ไม่ใช่เพื่อสำหรับชุมชนชาวธรรมศาสตร์ ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง ชาวโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่จะต้องมีประชาชนที่อยู่ห่างไกลมารับบริการทางการแพทย์อย่างแน่นอน”

ดังนั้นในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560
จะเป็นวันครบรอบ 30 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
จึงได้มีการจัดกิจกรรม
TU Walk and Run : 30th Anniversary TU Hospital
รายได้ทั้งหมดมอบให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาด้านต่างๆต่อไป

ผู้ร่วมจัดงานและผู้สนับสนุน


การรับเสื้อและป้ายหมายเลขวิ่ง

การรับเสื้อและป้ายหมายเลขวิ่ง
- รับเอง ที่บริเวณพื้นที่ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี ชั้น 5 เขตปทุมวัน (วันที่ 4-5 พ.ย 60)
- รับเอง ที่บริเวณ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต บริเวณ ยิมเนเซียม 7 (วันที่ 6-11 พ.ย 60)
- ส่งไปรษณีย์ให้ตามที่อยู่ที่ระบุในการสมัคร (ก่อนงานวิ่ง 1 สัปดาห์)
วันแข่งขัน

วันแข่งขัน พบกันวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560
เวลาปล่อยตัว
21k - 5.30 น.
10k - 6.00 น.
  5k - 6:15 น.

จุดปล่อยตัวและเส้นชัย
ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต (ยิมเนเซียม1)

พิกัด 14.067805,100.616175
การแข่งขันและรางวัล

การวิ่งที่ระยะ 5 กิโลเมตร เป็นการวิ่งเพื่อสุขภาพ (fun run) ไม่มีการแข่งขัน ส่วนระยะ 10 และ 21 กิโลเมตร มีการแข่งขันและถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะโดยแบ่งตามเพศและช่วงอายุ ดังนี้

อันดับที่ได้ถ้วยรางวัล
10 กิโลเมตร 21 กิโลเมตร
นักวิ่งชาย
ไม่เกิน 19 ปี 3 3
20-39 ปี 5 5
40-49 ปี 5 5
50-59 ปี 5 5
60 ปีขึ้นไป 3 3
นักวิ่งหญิง
ไม่เกิน 19 ปี 3 3
20-39 ปี 5 5
40-49 ปี 5 5
50 ปีขึ้นไป 3 3เส้นทางวิ่ง


ช่องทางการสมัคร

สามารถสมัครผ่านระบบอัตโนมัติได้ด้วยตัวท่านเอง 24 ชั่วโมงที่
http://tu-hospital.thai.run
แบบเสื้อและเหรียญรางวัล

Image Map